Bạn có thể click chuột vào màn hình để tiếp tục thao tác. Hoặc hệ thống sẽ quay lại thao tác của bạn sau giây nữa.