Thông báo tạm dừng hoạt động hệ thống EQMS

Bộ GD&ĐT thông báo !
Do sự cố kĩ thuật, hệ thống thông tin EQMS tạm dừng hoạt động để khắc phục. Hệ thống sẽ trở lại phục vụ ngay khi sự cố được khắc phục xong.

Trân trọng !